Cody – reserved

Jméno Cody znamená „užitečný člověk“. Původně pochází z galského chlapeckého jména „Ó Cuidighthigh“, což v překladu znamená „potomek užitečného“. Sekundární význam jména Cody je „slušný“./The name Cody means “helpful person.” It originally comes from the Gaelic boy name, “Ó Cuidighthigh,” which translates to “descendant of the helpful one.” A secondary meaning of the name Cody is “decent one.”

7 weeks
7 weeks
6 weeks
4 weeks
17 days
17 days
9 days