Art – vrh A / litter A reserved

Jmenuji se Art , což znamená umění, ale také je význam jména výkonný. Jsem největší elegán z celé smečky. / My name is Art, which means art, but the meaning of the name is also powerful. I am the greatest elegance of the whole pack.

9,5 týdne
9,5 weeks
8 týdnů

8 weeks
7 týdnů

7 weeks
6,5 týdne

6,5 weeks
5 týdnů
5 weeks
23 dní
23 days

20 dní- jsem citlivý štíhlý elegán a vyžaduji pozornost
20 days – I am a sensitive slim elegance and require attention
3 dny / 3 days