Abby – výstavy/shows 2019-2020

ABBY 17 months

Abby je naše bláznivá holčička z prvního vrhu. Je velmi temperamentní a kontaktní. A protože je krásná, tak jsem se rozhodla, že se s ní budu více věnovat výstavám. Začala hned ve 4 měsících v Lounech VN2, v Mladé Boleslavi už získala svůj 1. pohár a VN1. Měly jsme velké plány na jaře…..ale, bohužel, corona všechny výstavy zrušila. / Abby is our crazy little girl from the first litter. He is very lively and contact. And because she is beautiful, I decided to devote more time to shows with her. She started in 4 months in Louny VP2, in Mladá Boleslav she has already won her 1st cup and VP1. We had big plans for the spring ….. but, unfortunately, the corona canceled all the shows.

Louny 2019, 4 months, VN2
Mladá Boleslav 2019, 5 months, VN1

Takže další výstava byla až klubová ve Smržovce, kde skončila na 2. místě ve třídě mladých. So the next show was a club show in Smržovka, where she finished with the Excelent2 in the junior class.

Smržovka July 2019 Exc.2

Výstava v Mladé Boleslavi se běhala v rouškách a moc se nevydařila, V3/ The show in Mladá Boleslav was run in masks and was not very successful, Exc.3

Mladá Boleslav Aug2020, Exc3

Protože výstavy se neustále rušily, vydaly jsme se v září do Olomouce, kde Abby vyhrála svůj 1. CAC a v říjnu byla poslední povolená výstava v Českých Budějovicích, kde získala CAJC a BOJ. Získat titul Junior šampiona se nepodařilo, ale vzhledem k tomu, že byly za celý rok jen 4 výstavy……./Because the shows were constantly canceled, we went to Olomouc in September, where Abby won her 1st CAC and in October the last allowed show was in České Budějovice, where she got CAJC and BOJ. It was not possible to get the title of Junior Champion, but due to the fact that there were only 4 shows in the whole year ……

Olomouc Sept. 2020 Exc.1, CAC
České Budějivice Oct.2020, Exc.1, CAJC, BOJ