Bond – reserved

Jsem v pořadí 2. z pejsků a mé jméno je Bond, což znamená pouto, farmář, hospodář a nebo chcete-li Bond, James Bond. Nakonec jsem jako on, v černém obleku s bílou náprsenkou a černým motýlkem.

I’m 2nd in the dogs and my name is Bond, which means bond, farmer or if you want Bond, James Bond. In the end, I’m like him, in a black suit with a white bib and a black bow tie.

1 week
2 weeks
2 weeks
3,5 weeks
4 weeks
5 weeks
7,5 weeks