Cassi – reserved

Jméno Cassi znamená „zářící na muže“, „který naplňuje muže láskou“, „chytač lidí“ (z Cassandry)./The name Cassi means “shining upon men”, “who fills men with love”, “catcher of men” (from Cassandra).

7 weeks
7 weeks
6 weeks
Jsem velmi unavená a nechci se fotit. 4 týdny/I’m very tired and I don’t want to take pictures. 4 weeks
17 days
17 days