Aura – vrh A / litter A – reserved

Jmenuji se Aura podle krásného bílého kruhu na hrudi. Mé jméno znamená zářící světlo a tím chci být. / My name is Aura by beautiful white circle on my chest. My name means shining light and I want to be.

9,5 týdne
9,5 weeks
7 weeks
6,5 týdne

6,5 weeks
5 týdnů
5 weeks
23 dní
23 days
20 dní – jsem živá a dělám čest svému jménu
20 days – I am active and I do honor to my name
3 dni / 3 days