O nás/About us

Více obrázků a videí najdete na našem facebooku/ You can find more pictures and videos on our Facebook

Dne 15. června se narodila další černá smečka, 4 kluci a 4 holky./ New black group 4 male and 4 female were born on the 15th of June

4 female

V polovině června očekáváme vrh C/ We are expecting litter C in the middle of June

Vrh B se narodil 12.11. 2021. Litter B was born

V polovině listopadu očekáváme vrh B/We are expecting litter B in the middle of November

Rozárka a Damp

Maminka Rozárka (Eris of wild Marry) a tatínek Damp ( C.I.B. Rin-chen Dam-pa od Vilzonky, Interšampion (C.I.B.), Grand šampion ČR, Šampion ČR+Polska+Slovenska, Klubový šampion TTC, Junior šampion ČR, Klubový vítěz 2016, Klubový vítěz mladých 2015, atd). Opakujeme úspěšné spojení, z kterého máme naší šampionku Abby.

Mother Rozárka (Eris of wild Marry) and father Damp (CIB Rin-chen Dam-pa od Vilzonky, Interchampion (CIB), Grand Champion of the Czech Republic, Champion of the Czech Republic + Poland+Slovakia, Club Champion TTC, Junior Champion of the Czech Republic, Club Winner 2016, Club Winner young 2015, etc.) We repeat the successful connection, from which we have our champion Abby.

The wish is – without masks but in an embrace

Vítejte na stránkách malé chovatelské stanice tibetských teriérů. Bydlíme v malém městečku blízko Prahy a Rozárka má k dispozici velikou zahradu na běhání a samozřejmě i celé širé okolí údolí Vltavy, kam chodíme na procházky. Před tím, než jsem se rozhodla pro tibeťáky, tak jsem měla postupně trikoloru kolii a 2 německé ovčáky. Když jsem se rozhodovala, že z praktických důvodů zvolím menšího pejska, vzpomněla jsem si na dávné setkání s úžasnými pejsky, párem tibetských teriérů. Byl to konec 80. let a v té době, to bylo prakticky neznámé plemeno. Tehdy jsem bydlela v Praze a v přilehlém „psím“ parku jsem potkávala různé psí rasy. Tibeťáci byli ale ti nejpohodovější a nejvyrovnanější pejskové z širokého okolí. A tak, když jsem si na ně po 30 letech najednou vzpomněla, nemohla to být náhoda. Bylo rozhodnuto. První byl báječný pejsek Denny (Danaos), o kterého, jsem, ale bohužel, brzy přišla a pak následovala Rozárka (Eris) a věřím, že budou další.

A proč Yeying? Protože to znamená čínsky slavík 🙂

Samozřejmě jsem nebyla imunní vůči tibeťáckému viru….tj., že jeden tibeťák nestačí a z 1. vrhu jsem si nechala Abby, která se narodila jako sedmá.

Jsem členem/I am a member of

Welcome to the website of a small Tibetan Terrier kennel. We live in a small town near Prague and Rozárka has a large garden for running and of course the entire surrounding area of ​​the Vltava valley, where we go for walks. Before I decided for the Tibetans, I gradually had a Collie tricolor and 2 German Shepherds. When I decided to choose a smaller dog for practical reasons, I remembered an old meeting long time ago with amazing dogs, a pair of Tibetan Terriers. It was the end of the 80s and at that time, it was almost unknown breed. At that time I lived in Prague and I met many dog breeds in the nearby dog park. But Tibetans were the most comfortable and the most balanced dogs in the area. And so, when I suddenly remembered them after 30 years, it couldn’t be a coincidence. It was decided. The first was a wonderful dog Denny (Danaos), but unfortunately, I lost him soon . Then followed Rozárka (Eris) and I believe there will be others.

And why Yeying? Because it means Chinese Nightingale and Czech slavík 🙂

Of course, I was not immune to the Tibetan virus … ie that one Tibetan is not enough and I kept Abby from the 1st litter, who was born as the seventh.