O nás/About us

The wish is – without masks but in an embrace

Více informací a fotek najdete na našem fb/More information and photos can be found on our fb

Vítejte na stránkách malé chovatelské stanice tibetských teriérů. Bydlíme v malém městečku blízko Prahy a Rozárka má k dispozici velikou zahradu na běhání a samozřejmě i celé širé okolí údolí Vltavy, kam chodíme na procházky. Před tím, než jsem se rozhodla pro tibeťáky, tak jsem měla postupně trikoloru kolii a 2 německé ovčáky. Když jsem se rozhodovala, že z praktických důvodů zvolím menšího pejska, vzpomněla jsem si na dávné setkání s úžasnými pejsky, párem tibetských teriérů. Byl to konec 80. let a v té době, to bylo prakticky neznámé plemeno. Tehdy jsem bydlela v Praze a v přilehlém „psím“ parku jsem potkávala různé psí rasy. Tibeťáci byli ale ti nejpohodovější a nejvyrovnanější pejskové z širokého okolí. A tak, když jsem si na ně po 30 letech najednou vzpomněla, nemohla to být náhoda. Bylo rozhodnuto. První byl báječný pejsek Denny (Danaos), o kterého, jsem, ale bohužel, brzy přišla a pak následovala Rozárka (Eris) a věřím, že budou další.

A proč Yeying? Protože to znamená čínsky slavík 🙂

Samozřejmě jsem nebyla imunní vůči tibeťáckému viru….tj., že jeden tibeťák nestačí a z 1. vrhu jsem si nechala Abby, která se narodila jako sedmá.

Jsem členem/I am a member of

Welcome to the website of a small Tibetan Terrier kennel. We live in a small town near Prague and Rozárka has a large garden for running and of course the entire surrounding area of ​​the Vltava valley, where we go for walks. Before I decided for the Tibetans, I gradually had a Collie tricolor and 2 German Shepherds. When I decided to choose a smaller dog for practical reasons, I remembered an old meeting long time ago with amazing dogs, a pair of Tibetan Terriers. It was the end of the 80s and at that time, it was almost unknown breed. At that time I lived in Prague and I met many dog breeds in the nearby dog park. But Tibetans were the most comfortable and the most balanced dogs in the area. And so, when I suddenly remembered them after 30 years, it couldn’t be a coincidence. It was decided. The first was a wonderful dog Denny (Danaos), but unfortunately, I lost him soon . Then followed Rozárka (Eris) and I believe there will be others.

And why Yeying? Because it means Chinese Nightingale and Czech slavík 🙂

Of course, I was not immune to the Tibetan virus … ie that one Tibetan is not enough and I kept Abby from the 1st litter, who was born as the seventh.