Asha – vrh A / litter A reserved

Jmenuji se Asha a jsem první z fenek a význam tohoto jména je naděje. Jsem princezna s hvězdou na čele a hvězda je naděje. / My name is Asha and I am the first of the females and the meaning of this name is hope. I am a princess with a star on my forehead and a star is hope.

9,5 týdne
9,5 weeks
7 týdnů

6,5 weeks
5 týdnů
5 weeks
23 dní
23 days
20 dní – já jsem ze všech nejkrásnější, tichá a mírná…jen do té doby než jde o jídlo
20 days – I’m the most beautiful of all, quiet and gentle … only until it’s all about food
3 dny / 3 days