FCI standard

TIBETSKÝ TERIÉR   (Tibetan Terrier)

ZEMĚ PŮVODU: Tibet (Čína)

PATRONACE: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU22.08.2017

POUŽITÍ: společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:     Skupina 9        společenská plemena

Sekce 5           tibetská plemena

Bez zkoušky z výkonu

STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:  Navzdory jménu, tibetský teriér není teriér, ale pastevecký pes, sloužící i jako hlídací pes pro obchodníky na jejich cestách do Číny. Byl ve své práci úspěšný, sice ne velikostí, ale svou skladností. Je považován za původního Svatého psa Tibetu. Říká se, že je ještě živější než ostatní tibetská plemena v FCI skupině 9, jeho energie a nadšení vyvažují jeho schopnosti miniaturního hlídače podobného malému staroanglickému ovčákovi.

CELKOVÝ VZHLED: robustní, středně velký, dlouhosrstý, celkově kvadratický pes.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: délka od vrcholu ramene ke kořeni ocasu se rovná kohoutkové výšce. 

POVAHA / TEMPERAMENT: živý, s milou povahou. Oddaný společník s mnoha možnostmi využití. S otevřenou povahou, pozorný, inteligentní a hravý; není prudký ani bojovný. K cizím lidem šetří projevy náklonnosti.


HLAVA: dobře osrstěná dlouhou srstí, spadající dopředu, ale ne přes oči a neomezující psovu schopnost vidění. Spodní čelist nese malou, nikoliv přehnanou bradku. Ve výsledku to dává odhodlaný výraz. 

MOZKOVNA:

Lebka: střední délky, není široká ani hrubá, mírně se zužuje od ucha k oku, není ani vyklenutá ani zcela plochá mezi ušima.

Stop: vyznačený před očima, ale nikoliv přehnaně.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: černá.

Tlama: silná. Délka od oka ke špičce nosu je rovna délce od oka k týlnímu hrbolu.

Čelisti/Zuby: spodní čelist je dobře vyvinutá. Řezáky posazeny v mírném oblouku, rovnoměrně rozsazeny a posazeny kolmo k čelisti. Skus nůžkový nebo reverzní nůžkový.

Líce: jařmové oblouky zakřivené, ale nikoliv přespříliš vyvinuté, tj. až do vyboulení.

Oči: velké, kulaté, ani vystouplé ani zapadlé; posazené dosti daleko od sebe; tmavě hnědé. Okraje víček černé.

Uši: zavěšené, nejsou nesené příliš blízko hlavy, tvaru V, ne příliš velké, nasazené celkem vysoko po stranách lebky, silně osrstěné.


KRK: Silný, svalnatý, střední délky, umožňuje nesení hlavy nad linií hřbetu a dává celkově vyvážený vzhled. Přechází plynule do dobře uložených plecí.

TRUP: dobře osvalený, kompaktní a silný.

Hřbetní linie: rovná.

Bedra: krátká, mírně klenutá.

Záď: rovná.

Hrudník: žebra dobře klenutá, hloubka hrudního koše až k loktům. Žebra sahající dosti dozadu. 


OCAS: střední délky, nasazen poměrně vysoko a nesen ve veselé spirále nad hřbetem. Velmi dobře osrstěný. Háček na špičce se vyskytuje často a je povolen.


KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: silně osrstěné.

Plece: dobře uložené, dobré délky.

Nadloktí: dobré délky a šikmé.

Předloktí: Nohy rovné a paralelní.

Nadprstí: mírně sešikmené.

Přední tlapa: velká, oblá, hodně osrstěná s chlupy mezi prsty a polštářky. Postavená zcela na zemi na polštářcích; žádné klenutí tlapek.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: silně osrstěné, dobře osvalené. Dobře zaúhlená kolena a nízko postavená hlezna, což dává rovnou horní linii a odraz. 

Koleno: dobře zaúhlené.

Hlezenní kloub: nízko posazený.

Zadní tlapa: velká, oblá, hodně osrstěná s chlupy mezi prsty a polštářky. Postavená zcela na zemi na polštářcích; žádné klenutí tlapek.


POHYB: hladký, lehký s dobrým rozsahem; silný odraz. Při chodu nebo klusu pohyb pánevních končetin nemá sahat dovnitř ani vně pohybu hrudních končetin.


OSRSTĚNÍ:

Srst: srst s podsadou. Podsada jemná a vlněná. Krycí srst je bohatá, jemná, ale není ani hedvábná, ani vlněná; je dlouhá; rovná nebo zvlněná, avšak nikoliv kadeřavá.

Barva: bílá, zlatá, krémová, šedá nebo kouřová, černá, dvoubarevní i trojbarevní jedinci. Povoleny jsou vlastně všechny barvy kromě čokoládové, játrové nebo merle.


VÝŠKA:

Kohoutková výška: Psi   36 až 41 cm
Feny o něco menší.


VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.


DISKVALIFIKUJÍCÍ  VADY:

• Agresivní nebo přespříliš plaší psi.

• Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

Poznámka:

• Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.

Pouze funkční a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

05.10.2017/ EN FCI-Standard N° 209 TIBETAN TERRIER

ORIGIN: Tibet (China).

PATRONAGE: Great Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 22.08.2017. UTILIZATION: Companion Dog.

FCI-CLASSIFICATION: Group 9 Companion and Toy Dogs. Section 5 Tibetan breeds. Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: In spite of the name, the Tibetan Terrier is not a terrier but a herding dog, doubling as a guard for traders as they journeyed to and from China. It succeeded in his job not so much by size but through the awe in which he was held. This is believed to be the original Holy Dog of Tibet. It is said to be even livelier than the other Tibetan breeds in Group 9, his energy and enthusiasm balancing his ability as a miniature guard dog along the lines of a small Old English Sheepdog.

GENERAL APPEARANCE: Sturdy, medium-sized, long-haired, generally square outline.

IMPORTANT PROPORTIONS: Length from point of shoulder to root of tail equal to height at withers.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Lively, good-natured. Loyal companion dog with many engaging ways. Outgoing, alert, intelligent and game; neither fierce nor pugnacious. Sparing of affection to strangers.

HEAD: Head well furnished with long hair, falling forward, but not over eyes, and not affecting the dog’s ability to see. Lower jaw carrying small, but not exaggerated amount of beard. In all giving a resolute expression.

CRANIAL REGION: Skull: Of medium length, neither broad nor coarse, narrowing slightly from ear to eye, neither domed nor absolutely flat between ears. Stop: Marked in front of eyes, but not exaggerated.

FACIAL REGION: Nose: Black. Muzzle: Strong. Length from eye to tip of nose equal to length from eye to occiput. Jaw / Teeth: Lower jaw well developed. Incisors set in slight curve, evenly spaced and set perpendicular to jaw. Scissor or reversed scissor bite. Cheeks: Zygomatic arch curved, but not overdeveloped so as to bulge. Eyes: Large, round, neither prominent nor sunken; set fairly wide apart; dark brown. Eye rims black. Ears: Pendant, carried not too close to head, V-shaped, not too large, set fairly high on the side of the skull, heavily feathered.

NECK: Strong, muscular, medium length, allowing head to be carried above level of back and giving overall balanced appearance. Flowing into well placed shoulders. BODY: Well muscled, compact and powerful. Topline: Level. Loin: Short, slightly arched. Croup: Level. Chest: Fair spring of rib with depth of brisket to elbow. Ribbed well back.

TAIL: Medium length set on fairly high and carried in a gay curl over back. Very well feathered. Kink near tip often occurring and permissible.

LIMBS FOREQUARTERS: General appearance: Heavily furnished. Shoulder: Well laid with good length. Upper arm: Good length and slope. Forearm: Legs straight and parallel. Metacarpus (Pastern): Slightly sloping. Forefeet: Large, round, heavily furnished with hair between toes and pads. Standing well down on pads; no arch in feet.

HINDQUARTERS: General appearance: Heavily furnished, well muscled. Well bent stifles and low set hocks giving level topline and drive. Stifle (Knee): Well bent. Hock joint: Low set. Hind feet: Large, round, heavily furnished with hair between toes and pads. Standing well down on pads; no arch in feet.

GAIT / MOVEMENT: Smooth; effortless drive with good reach; powerful drive. When walking or trotting hind legs should track neither inside nor outside the front legs.

COAT: Hair: Double coat. Undercoat fine and woolly. Top coat profuse, fine but neither silky nor woolly; long; either straight or waved but not curled. Colour: White, golden, cream, grey or smoke, black, parti-colour and tricolours; in fact any colour except chocolate, liver or merle permissible.

SIZE: Height at the withers: Males: 36 – 41 cm; females slightly smaller.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

DISQUALIFYING FAULTS: • Aggressive or overly shy. • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B.: • Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation should be used for breeding The latest amendments are in bold characters.