Ace – vrh A / litter A – reserved

Moje jméno je Ace a narodil jsem se jako první. Eso je první kartou a také je to ze jména Alexandr, což znamená ochránce. / My name is Ace and I was born first. The ace is the first card and it’s also the name Alexander, which means the guard.

9,5 týdne
7 týdnů
7 weeks
6,5 týdne

6,5 weeks
5 týdnů
5 weeks
23 dní
23 days
20 dní – jsem samostatný průzkumník, klidný, tichý a vynalézavý

20 days – I am a separate explorer, calm, quiet and resourceful

.

3 dny / 3 days