Borte – reserved

Narodila jsem se jako 1. a dostala jsem jméno po Börte, která byla první a hlavní manželkou Čingischána.

I was born as the 1st and was named after Börte, who was the first and main wife of Genghis Khan.

2 weeks
2 weeks
3,5 weeks
4 weeks Borte and Bono
5 weeks
7,5 weeks