Arya – vrh A / litter A – reserved

Moje jména je Arya a to znamená černé, tmavé a jsem ze svých sestřiček nejtmavší a nejmladší. / My names are Arya and that means black, dark and I’m the darkest and youngest of my sisters.

7 týdnů

7 weeks
6,5 týdne

6,5 weeks
5 týdnů
5 weeks
23 dní
23 days
20 dní –  jsem sice nejmladší, ale rozhodně se neztratím.Jen se nerada fotím, když už se všichni krmí.
20 days – I’m the youngest, but I’m not going to get lost. I just don’t like taking pictures when everyone is feeding.
3 dny / 3 days