Bart – reserved

Narodil jsem se sice jako poslední, ale jsem největší. Mé jméno Bart znamená světlé a lesklé a jsem ze všech nejbělejší.

I was born last, but I’m the biggest. My name Bart means bright and shiny and I am the whitest of them all.

1 week
2 weeks
2 weeks
3,5 weeks
4 weeks
5 weeks
7,5 weeks